Tel/Fax
+381 21 422 989
:
Výbor pre informovanie
/aktivity/aktivity-vyboru-pre-informovanie/item/2049-schodza-vyboru-pre-informovanie

V utorok, 19. januára 2021, v miestnostiach národnostnej rady zasadal Výbor pre informovanie NRSNM. Zasadnutím predsedala Anna Horvátová, predsedníčka výboru, a zúčastnila sa aj predsedniíčka NRSNM, Libuška Lakatošová, ako aj člen Výkonnej rady NRSNM poverený informovaním, Zlatko Lenhart. Členovia urobili súvahu minuloročných aktivít, schválili správu o jeho činnosti v roku 2020, a zaoberali sa aj plánom a programom na tento rok, ktoré tiež schválili. Oboznámení ...

:
Výbor pre vzdelávanie
/aktivity/aktivity-vyboru-pre-vzdelavanie/item/2056-udelena-cena-samuela-tesedika-laureatkam-zo-srbska

V piatok, 5. februára 2020 v Starej Pazove odovzdali po deviatykrát Cenu Samuela Tešedíka.

Cena Samuela Tešedíka sa udeľuje slovenským učiteľom v zahraničí za celoživotné dielo trvalej hodnoty a za vynikajúcu pedagogickú, organizátorskú a riadiacu prácu v oblasti slovenského školstva v zahraničí. Pre neprajné podmienky zapríčinené pandémiou sa cena nemôže odovzdať všetkým oceneným na jednom podujatí, preto sme sa rozhodli odovzdať ocenenia každý zriaďovateľ vo svojom štáte.

 

...

:
Výbor pre kultúru
/aktivity/aktivity-vyboru-pre-kulturu/item/2061-v-ustrety-festivalu-zlaty-kluc

ilustračné foto z festivalu z r. 2019

 

Dňa 23. februára 2021 v miestnostiach NRSNM v Novom Sade sa v ústrety 40. Festivalu slovenskej populárnej hudby Zlatý kľúč uskutočnila prvá tohtoročná predprípravná schôdza, ktorou predsedala Anna Čapeľová, predsedníčka Výboru pre kultúru NRSNM. Zúčastnili sa jej predovšetkým jednotliví hudobní odborníci z radov našej menšiny, ktorí sa v neformálnom rozhovore s predstaviteľmi Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov a NRSNM venovali festivalu z ...

:
Výbor pre úradné používanie jazyka a písma
/aktivity/aktivity-vyboru-pre-uradne-pouzivanie-jazyka-a-pisma/item/2055-predsednicka-nrsnm-v-kulpine
Na sklonku januára 2021 predsedníčka NRSNM Libuška Lakatošová navštívila evanjelický kostol v Kulpíne. NRSNM v roku 2020 podporila projekt renovácie chrámových dverí v Kulpíne na základe projektu, ktorým sa kulpínsky cirkevný zbor zúčastnil na základe výzvy Výboru pre úradné používanie jazyka a písma.
Realizácia tohto projektu bola príležitosť, aby v kulpínskom kostole predsedníčku NRSNM uvítali predstavitelia tohto cirkevného zboru v čele s dôstojným pánom biskupom ...
:
NRSNM
/aktivity/aktivity-nrsnm/item/2060-ministerka-comicova-navstivila-nrsnm

Dňa 8. februára 2021 ústredie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny v Novom Sade navštívila ministerka pre ľudské a menšinové práva a spoločenský dialóg Gordana Čomićová spolu so svojimi spolupracovníkmi. V delegácii s pani ministerkou boli štátni tajomníci rezortného ministerstva Ninoslav Jovanović a Olena Papugová, tiež Ivana Antićová a Aleksandra Raškovićová z ministerského kabinetu. Vzácnu hostku so spolupracovníkmi privítala predsedníčka NRSNM ...


top