Tel/Fax
+381 21 422 989
Výbor pre vzdelávanie
/aktivity/aktivity-vyboru-pre-vzdelavanie/item/1427-zo-128-zasadnutia-narodnej-osvetovej-rady

14. februára 2017 sa v Belehrade uskutočnilo 128. zasadnutie Národnej osvetovej rady. Na dennom poriadku mali analýzu štyroch zákonov z oblasti vzdelávania. Koordináciu národnostných rád národnostných menšín predstavovali Svetlana Zolňanová, Aniko Jeras a Darko Sarić Lukendić.
VPV NRSNM vyčlenil na túto aktivitu 5.044,00.

Výbor pre kultúru
/aktivity/aktivity-vyboru-pre-kulturu/item/1422-zo-zasadnutia-vyboru-pre-kulturu-nrsnm

Dňa 23. januára 2017 o 13.00 hod. v miestnostiach Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny v Novom Sade sa uskutočnilo piate zasadnutie Výboru pre kultúru NRSNM. Prítomní boli: Ján Slávik (predseda), Michal Ďurovka, Vladimír Valentík, Anna Medveďová, Viera Miškovicová, Martin Prebudila, Juraj Súdi (členovia) za prítomnosti predsedníčky NRSNM Anny Tomanovej Makanovej.

Výbor pre úradné používanie jazyka a písma
/aktivity/aktivity-vyboru-pre-uradne-pouzivanie-jazyka-a-pisma/item/1348-slavnostne-podpisovanie-zmluv-v-nrsnm

Dňa 06. októbra 2016 v miestnostiach Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny v Novom  Sade sa uskutočnilo slávnostné podpisovanie troch Zmlúv o pracovno-technickej spolupráci  a to medzi Národnostnou radou slovenskej národnostnej menšiny (podpisovateľka predsedníčka Anna Tomanová Makanová) a Maticou slovenskou v Srbsku (podpisovateľka predsedníčka Katarína Melegová Melichová) v hodnote 500.000,00 rsd.


top